Zeekoeien

Zeekoeien leven in de zee en zijn voor zoogdieren groot van formaat. De zeekoeien zijn een orde onder de zoogdieren en er vallen vervolgens verschillende soorten zeekoeien onder. Deze dieren kan je niet vergelijken met de koeien op de weilanden zoals we ze vaak zien, overeenkomsten zijn er daarentegen wel. Het grootste gedeelte van de dag zijn zeekoeien aan het grazen, maar dan op de bodem van de zee. Ook zijn het erg rustige en zachtaardige dieren. De zeekoe is het enige waterzoogdier dat zich enkel plantaardig voedt. Op dit moment zijn er nog twee families zeekoeien: de Dugongidae en de Trichechidae." De zeekoeien zijn verwant met de olifanten.

Soorten Zeekoeien

  • Doejong (Dugong dugo)
  • Amazonelamantijn (Trichechus inunguis)
  • Caribische lamantijn (Trichechus manatus)
  • West-Afrikaanse lamantijn (Trichechus senegalensis)
  • Stellerzeekoe (Hydrodamalis gigas)

De stellerzeekoe is uitgestorven.

Leefgebied en voorkeuren van de zeekoeien

Doordat de zeekoe leeft van planten en algen die groeien in ondiepe wateren, leeft hij altijd vlak langs de kust. De Truchechidae familie komt vooral voor in de Verenigde Staten, aan de oostkust. Rond Everglades en Florida brengen zeekoeien de tijd in de winter door. Daarentegen zal je zeekoeien verder aan de kust tegenkomen in de zomerperiode. Aan de kunstlijn van de Indische Oceaan leeft de Dugongidae familie. Dat is dus rondom Indonesië, de oostkust van Afrika en aan de noord- en westkust van Australië. In het regenwoud en de Amazone leeft de zeekoe in zoet water. Zij hebben vaak rozige of witte vlekken op de buik. Meestal wordt een zeekoe in het wild tussen de 40 en 60 jaar oud. Als je gaat kijken naar de vijanden van de zeekoe kom je uit bij haaien, krokodillen en orka’s. Dit zijn dan de natuurlijke vijanden van de zeekoe. Maar wat voor de zeekoe de grootste vijand is, dat is toch echt de mens. Doordat de dieren vaak zwemmen in ondiepe wateren en je ze kan vinden aan de oppervlakte, is de zeekoe regelmatig slachtoffer van visnetten en bootpropellers. Doordat de zeekoe interessante en mooie dieren zijn om te zien komen recreatieduikers ze graag tegen. Ze zien er erg grappig en zachtaardig uit en soms kunnen ze een duiker een knuffel geven uit nieuwsgierigheid. Dat lijkt erg leuk, maar eigenlijk is het een angstaanjagend tafereel dat soms ook een verkeerde afloop kan hebben. In dat geval houd het dier de duiker met zijn vinnen vast tegen zijn buik, en gaat vervolgens boven op de duiker liggen. Doordat het gewicht van een zeekoe ook wel 600 kilo kan zijn is dit vrij benauwend. Daarom is het altijd van groot belang dat de duikers zeer voorzichtig blijven bij het ontmoeten van een zeekoe.

Dieet van zeekoeien

Zeekoeien eten bladeren van planten die op de bodem van de zee groeien, zo ook algen en zeegras. Bladeren van mangrovebomen eet de zeekoe vaak in de Amazone. Zoals eerder aangegeven leeft de zeekoe als enige zeezoogdier van vegetarisch voedsel. Tijdens het eten zwemt de zeekoe langzaam, lekker op het gemak en grazen echt over de bodem. Op een volle dag is een zeekoe gemiddeld 8 uur bezig met het eten van ongeveer 80 kilo aan algen en planten. Tijdens het eten moet de zeekoe wel af en toe even naar de oppervlakte om te ademen. Maximaal kunnen ze een kwartier aaneengesloten onder water blijven, daarna is het echt weer tijd om lucht te happen. Meestal komt hij elke 5 of 10 minuten wel even boven water.

Voortplanting en jongen van de zeekoe

De vrouwelijke zeekoe is klaar om zich voort te planten als zij 6 jaar oud is. Er zijn ook soorten waarbij dit pas kan rond het 10e jaar. Ook hebben de vrouwelijke zeekoeien niet een specifiek paarseizoen. In de periode dat zij vruchtbaar zijn, zijn er meerdere mannetjes in de buurt waar zij mee paart. Als zij is bevrucht duurt het ongeveer 12 maanden tot zij bevalt. Dit gebeurt bijna altijd van 1 jong. Een zeekoe jong is vaak tussen de 10 en 30 kilo. Als zij worden geboren hebben zeekoeien een vacht van haren. Deze haren verliezen ze naarmate zeekoeien groter worden, enkel wat haren op de romp en de snorharen blijven over. Tot ongeveer anderhalf jaar oud drinken de jonge zeekoeien nog moedermelk. Vanuit daar stappen ze over op voedsel dat plantaardig is en gaan zeekoeien zelf over de bodem grazen. De meeste jongen van een zeekoe blijven ongeveer 2 jaar lang bij de moeder voordat zezeekoeien er alleen voor staan, daarna is het tijd om de wereld zelf te gaan ontdekken. Zeekoeien leven meestal alleen en eigenlijk nooit met families samen of in groepen. Onderling kunnen zij wel communiceren, dit doen zeekoeien door geluid te maken. Dat geluid heeft ongeveer een sterkte tussen de 700 en 6000 Hertz. Door die geluiden te maken communiceert de moeder ook met haar jong.

Zeekoeien zijn beschermd

Wist je dat de zeekoe in de jaren zeventig met nog maar enkele honderden exemplaren met uitsterven werd bedreigd? Op dit moment gaat het al een stuk beter met het leven van de zeekoe, aangezien er nu alweer meer dan zesduizend exemplaren rondzwemmen. Dat wil niet zeggen dat de strijd al is gestreden, vertelt de FWS. Vooral de overwinteringsplaatsen van de zeekoe worden nog goed beschermd: er wordt gekeken om botsingen te vermijden die plaatsvinden met vaartuigen. Ook worden netten & fuiken opgeruimd waar de zeekoeien in verstrengeld raken.

Bekijk andere zoogdieren.