Waterbok (Kobus ellipsiprymnus) De waterbok komt in bijna geheel Afrika ten zuiden van de Sahara voor. Deze dieren danken hun naam aan het feit dat ze vaak te vinden zijn in de buurt van water. De waterbok is een grote antilope soort en leeft in kleine kuddes van vijf tot twaalf dieren. Mannetjes beschermen hun territorium en zijn trouw aan het gebied waar ze wonen, het komt voor dat sommige dieren wel acht jaar verblijven in hetzelfde gebied.

Soorten waterbokken

Er zijn twee onder soorten van de waterbokken, namelijk;
  • Ellipswaterbok
  • Defassawaterbok
Deze twee soorten lijken erg veel op elkaar, maar er is één belangrijk verschil, namelijk dat de ellipswaterbok een witte brede kring rondom zijn staart heeft. De defassawaterbok is in het bezit van een witte vlek op de romp van het dier, hierdoor kunnen de jongen van defassawaterbok de moeder beter zien en herkennen. Aan de hand van deze witte vlek kunnen de jongen de moeder ook beter volgen. Het leefgebied van de ellipswaterbok is in Oost- en Zuidoost Afrika. De defassawaterbok is te vinden in Noordoost- Afrika, Centraal- en West Afrika.

Kenmerken van de waterbok

De waterbok is op plaatsen te vinden waar water is, zijn voorkeur is in beboste gebieden, savannes en valleien. Deze dieren zijn in de ochtend, laat in de middag en in de avond actief. Waterbokken zijn kuddedieren en gaan samen op zoek naar voedsel, wat bestaat uit: grassen, kruiden (riet en bies), bladeren en vruchten van bomen en struiken. Een kudde van de waterbok bestaat uit vijf tot twaalf dieren, aan het hoofd van een kudde staat een dominant mannetje. Verder bestaat de groep uit een aantal vrouwtjes met hun jongen. Er zijn ook mannetjes die zonder harem leven, deze dieren leven in groepen van tot wel 40 dieren. Soms komt het ook voor dat een waterbok solitair leeft, het kan dan zijn dat hij verstoten is door een groep. Deze dieren zijn erg trouw aan het leefgebied en kunnen wel acht jaar trouw zijn aan het gebied waar ze wonen. De vacht van een waterbok is lang en ruig en heeft een bruine grijze kleur tot roodbruin. De vacht van een mannetje is donkerder dan van het vrouwtje. De oren van deze dieren zijn groot en wit met aan het einde zwarte punten. Er loopt een witte streep van de wenkbrauw, langs de snuit en tot het oog. Er zit een witte vlek rond de snuit en de lippen van de waterbok. Een witte kraag loopt over de keel. Alleen de mannetje dragen hoorns, deze zijn geringd en krommen lichtelijk achterwaarts en aan de top krommen de hoorns weer naar voren. De hoorns worden ongeveer 55 tot 99 cm lang.

Het leefgebied van de waterbok

De waterbok is te vinden in bijna geheel Afrika, ten zuiden van de Sahara. Deze dieren bevinden zich het liefste in waterrijke gebieden.