Positief punt is dat het geld beschikbaar is gekomen en dat er gestart kan worden met het plan. Om een verschil te kunnen maken in het behoud van de grutto en andere weidevogels is er meer geld nodig. Voor de korte termijn zal er resultaat geboekt worden maar om over de periode 2023 en verdere succesvol te zijn is er aanzienlijk meer nodig. Demissionair minister Carola Schouten wil samen met de provincies een bedrag van 67,5 miljoen beschikbaar stellen volgens Vogelbescherming Nederland en de Friese Milieu Federatie (FMF).

Niet alleen de miljoenen zijn relevant om het plan te laten slagen. Ook is de samenwerking met de boeren een belangrijke factor om het plan succesvol te maken. Het plan is opgesteld in samenwerking met natuur- en landbouworganisaties en wetenschappers.

Als er onvoldoende maatregelen getroffen worden in Nederland zal de grutto mogelijk verdwijnen van de Nederlandse weilanden. Het algemene beeld onder vogels is dat er een toename is geweest van 1980 tot 2021 en dat dit beter is dan veel andere Europese landen. Helaas geldt dit niet voor de vogels van het boerenland waar zowel in Nederland als in Europa een forse achteruitgang is geweest over deze periode, dit blijkt uit een onderzoek verricht door de stichting Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Meer weten over de grutto lees het rapport van 2020 van de RUG en Universiteit Wageningen ‘De grutto monitor 2012-2019.

5 miljoen voor grutto

Foto’s