Spreekbeurt neushoorn

Spreekbeurt neushoorn: algemene informatie over de neushoorn.

Waar komt de naam neushoorn vandaan?

Als je een neushoorn ziet, valt direct de hoorn op zijn neus op. Een neushoorn wordt neushoorn genoemd door de opvallende scherpe hoorn op zijn neus. De hoorn op de neus van een neushoorn is helaas ook een van de redenen waarom dit prachtige dier met uitsterven bedreigd wordt. In landen waar neushoorn wonen zijn nog steeds mensen die geloven dat de hoorn van de neushoorn geneeskrachtige eigenschappen bezit. Ze geloven bijvoorbeeld dat mannen meer kinderen zullen krijgen als ze poedertjes met fijngestampte neushoorn hoorns innemen. Het is moeilijk om mensen op andere gedachten te brengen als ze eenmaal in iets geloven. Daarom is kennis over de neushoorn noodzakelijk. Met een spreekbeurt neushoorn kun je kennis doorgeven.

Spreekbeurt neushoorn informatie over het leefgebied van neushoorns.

Waar leven neushoorns?

Vroeger liepen er wel 168 verschillende soorten neushoorns op aarde rond. Dat was in de oertijd. Op aarde verdwijnen van nature ongeveer 25 diersoorten dieren per dag. De mens versnelt dit uitstervingsproces van diersoorten nog eens, omdat er zoveel mensen zijn die op dieren jagen of door ze uit hun leefgebied te verjagen. De mens is niet verantwoordelijk voor het verdwijnen van de 163 andere soorten neushoorns die ooit op aarde hebben geleefd. Er leven op aarde nu nog vijf verschillende soorten neushoorns. Deze worden allemaal met uitsterven bedreigd. Dat komt wel door de mens. De mens jaagt namelijk op neushoorns, of ze veranderen hun leefgebied waardoor allerlei diersoorten steeds moeilijker voedsel kunnen vinden en overleven. De vijf soorten die nu nog op aarde bestaan leven in Azië en Afrika.

Spreekbeurt neushoorn over de vijf soorten neushoorns.

Welke soorten neushoorns zijn er?

• Indische (Azië)

• Javaanse (Azië)

• Sumatraanse (Azië)

• Zwarte Neushoorn (Afrika)

• Witte neushoorn (Afrika)

Spreekbeurt neushoorn: bijzonderheden over de soorten

De Indische neushoorn is de grootste van de Aziatische soorten. De Javaanse neushoorn wordt zo ernstig bedreigd dat het hard nodig is om deze neushoorn te beschermen.

De witte en de zwarte zijn niet wit of zwart. Ze zijn allebei grijs. In Afrikaans betekent het woord 'wijd' namelijk breed. De ene soort neushoorn heeft een brede mond. Mensen die Engels spreken horen in het woord 'wijd' het woord 'white.' Zo werd de neushoorn met de brede mond, 'white' genoemd. De andere neushoorn heeft geen brede mond maar juist een puntig lipje. Omdat de neushoorn met de wijde mond white genoemd werd, werd de andere met het puntige lipje de zwarte neushoorn genoemd.

Spreekbeurt neushoorn over het soort dier een neushoorn is.

Wat is een neushoorn voor diersoort?

Als we naar een neushoorn kijken valt het op dat een neushoorn een groot, bijna prehistorisch uiterlijk heeft. Dit imposante dier heeft een grote en kleine hoorn, voor op zijn neus. Het is een zoogdier, net als bijvoorbeeld, de mens. Het wil zeggen dat een moeder haar jongen melk geeft door middel van zogen. De neushoorn leeft in Afrika en Azië. Op savannes en graslanden maar ook in tropische en subtropische bossen. Aan elke voet hebben ze een oneven aantal tenen. Daarom behoren ze biologisch beschouwd tot de on-evenhoevigen, orde Perissodactyla. Andere zoogdieren die aan deze orde behoren zijn bijvoorbeeld het paard en de tapir. Alle neushoornsoorten samen worden samengevat onder een familienaam, de Rhinocerotidae. Je hoort daar ook het woord rinoceros in.

Wat eten neushoorns?

De neushoorn is een vegetariër. Ze hebben dan ook veel plantaardig voedsel nodig om in vorm te blijven. In de natuur eten ze dagelijks allerlei grassoorten, bladeren, takjes en vruchten. De Indische neushoorn die in Azië leeft, is niet alleen de grootste van alle neushoorns die nu nog op aarde leven, maar deze neushoorn heeft een opvallend mooi pantser. Daarom wordt de Indische neushoorn ook wel de pantserneushoorn genoemd.

Hoeveel eet een neushoorn per dag?

Een neushoorn heeft veel groente en fruit nodig om zijn maag te vullen. Ze eten gemakkelijk 30 kilo voedsel per dag. Ook hebben ze veel vocht nodig, dagelijks ongeveer 100 liter water. De witte neushoorn of breedlip-neushoorn vult zijn maag meestal met uitsluitend grassoorten. Met zijn 'wijde' mond is hij heel handig in het afscheuren van het taaie gras. De zwarte neushoorn met de puntige bovenlip, is juist heel handig in knabbelen aan takken, twijgjes, bladeren en fruit.

Hoe zwaar is een neushoorn?

Ze hebben een groot lichaam met opvallende plooien in hun afhangende huid. Een langgerekt hoofd met aan weerszijden een klein oogje. Hun huid is praktisch kaal, behalve van de Sumatraanse neushoorn, die is lichtelijk behaard. Van nature zijn ze schuw en zullen ze niet snel zelf de confrontatie zoeken, maar als ze in gevaar zijn weten ze zich goed te verdedigen. Omdat ze sterk zijn worden ze als agressief beschouwd, maar als ze met rust gelaten worden kiezen ze liever het hazenpad dan het conflict. Omdat ze zo zwaar zijn, kunnen ze veel vijanden aan. De Witte neushoorn kan wel maximaal 2300 kilo wegen, de kleine soorten wegen tussen 900 en 1400 kilo.

Bedreigde neushoorn.

Alle vijf neushoornsoorten worden met uitsterven bedreigt, maar de ene soort doet het beter dan de andere. De Javaanse neushoorn is er het slechte aan toe qua aantal. Er zijn in 2019 nog maar tussen de veertig en zestig stuks in leven. Deze worden optimaal beschermd in een klein deel van het regenwoud op Java. Hoewel er soms jongen geboren worden, sterven er ook dieren. Hun aantal groeit daarom niet. Spreekbeurt neushoorn: hoeveel neushoorns leven er nog op aarde?

Aantallen neushoorns op aarde.

Van alle soorten neushoorns leven er in 2019 in totaal nog ongeveer 12000 tot 13000 exemplaren op aarde. De aantallen die je in verschillende artikelen vindt, kunnen enigszins wijzigen. Dat komt omdat een bepaald aantal altijd een beeld geeft van de telling op dat moment. Zelfs in enkele jaren kunnen er al belangrijke verschillen in aantallen ontstaan, door zowel positieve gebeurtenissen (geboorte) als negatieve (stroperij).

Op Java leven in 2019 niet meer dan 40 tot 60 Javaanse neushoorns. In 2014 waren het er volgens het International Rhino Foundation 58 stuks. Het aantal is dus niet gegroeid. Van de Sumatraanse neushoorn zijn er in 2019 nog ongeveer 460 in leven. In 2014 waren het er volgens het International Rhino Foundation 100. Het aantal is dus (dankzij bescherming van de dieren) in een paar jaar tijd toegenomen. Van de Indische neushoorn zijn er in 2019 nog ongeveer 1900. In 2014 waren dat er volgens het International Rhino Foundation nog 3345. Het aantal is dus sterk afgenomen door stroperij en boskap.

Hoeveel witte neushoorns zijn er nog?

De Witte neushoorn (met de wijde (brede) mond) doet het goed, daar zijn er nog zo'n 7500 dieren van in leven. In 2014 waren het er volgens het International Rhino Foundation nog 20.400.

Hoeveel zwarte neushoorns zijn er nog?

Van de Zwarte Neushoorn zijn er in 2019 nog ongeveer 2400 dieren in leven. In 2014 waren het er volgens het International Rhino Foundation nog 5055. Het aantal is dus afgenomen.

Ondersoorten Witte en Zwarte neushoorn.

Van de witte en de zwarte neushoorns bestaan ook nog twee ondersoorten. De zuidelijke witte neushoorn. Daarvan zijn nog maar een of twee dieren in leven. Er zijn vier ondersoorten van de Zwarte neushoorn. Deze leven in Kenia, Malawi, Zuid-Afrika, Noord-Tanzania, Namibië, Kameroen en Zimbabwe. In Somalië, Oeganda en Ethiopië is de zwarte neushoorn uitgestorven.

Hoe oud kan een neushoorn worden?

Een neushoorn kan heel oud worden. De leeftijd die een neushoorn gemiddeld kan bereiken is 60 jaar.

Hoeveel hoorns heeft elke soort neushoorn?

De Witte neushoorn heeft 2 hoorns op de neus. Het is een grazer met een brede bek. De zwarte neushoorn heeft 2 hoorns op de neus. Deze neushoorn heeft een scherp lipjes en kan daardoor gemakkelijk bladeren van bomen trekken. De Sumatraanse neushoorn heeft 2 hoorn op de neus. Het is de kleinste neushoorn. Zijn huid is glad met weinig haar. Hij leeft in regenwouden van de eilanden Sumatra en Borneo en in het regenwoud van Maleisië. De Javaanse neushoorn heeft 1 hoorn op de neus. Dit is de neushoorn waarvan er nog maar enkele tientallen exemplaren van over zijn. Deze laatste dieren leven op Java en in Vietnam. Helaas is de kans dat ze uitsterven nog steeds erg groot. De Indische neushoorn heeft 1 hoorn op de neus. Deze neushoorn was bijna uitgestorven. Er waren nog slechts enkele tientallen exemplaren over. Nu nemen ze weer in aantal toe en zijn er nog ongeveer 3000 stuks op aarde. De Indische neushoorn leeft in Noord India en in Nepal.

Welke neushoorn is de zeldzaamste?

De Javaanse neushoorn is de zeldzaamste neushoorn. Zoals eerder genoemd leven deze dieren op het eiland Java en in Vietnam. Er wordt nog steeds op ze gejaagd en de groep dieren is zo klein geworden dat ze kwetsbaar zijn voor uitsterving. In Java leven nog maar tussen de zestig en zeventig exemplaren van deze soort. Eenmaal een ziekte en de populatie kan in tientallen jaren al zijn verdwenen. Ook is het lastig om ze in aantal te laten vermeerderen. Er zijn nog slechts twee kleine kuddes van deze dieren over. Men ziet de toekomst voor de Javaans neushoorn somber in. In Vietnam werden in 1988 een paar van deze neushoorns gevonden. In 2011 bleken ze door stropers te zijn vermoord. Niet alleen stroperij is de oorzaak van het uitsterven van neushoorn, ook het kappen van oerwouden. Omdat oerwouden verdwijnen, verdwijnen ook de dieren die erin leven. Dieren die afhankelijk zijn van een bepaald leefgebied, kunnen niet overleven. Omdat er zoveel mensen op de wereld zijn, wordt er overal oerwouden gekapt om het tropisch hardhout te verkopen voor het maken van meubels, bouwmaterialen, kozijnen en deuren, enzovoorts.

Spreekbeurt neushoorn: uiterlijke kenmerken.

Hoe ziet een neushoorn er uit?

Aziatische neushoorns hebben zware poten. De Afrikaanse neushoorns hebben slanke poten en opvallende plooien in de huid. De kop van neushoorns is opvallend lang en bovenop de neus eindigt het gezicht in een hoorn, en soms in twee hoorns. De hoorns zijn van keratine. Het is dezelfde eiwitrijke stof als waarvan nagels en haar zijn opgebouwd. Het lichaam van de neushoorn is groot en zwaar, de huid glad. Een Witte neushoorn kan wel 2,3 ton wegen. Neushoorns hebben 3 tenen per voet en ze kunnen rennend tot wel 40 km per uur snelheid bereiken. De huid van neushoorns is met 1 a 2 cm vrij dik. Neushoorns zien slecht maar ze horen prima.