Onevenhoevigen (Perissodactyla)

De onevenhoevigen zijn zoogdieren en hebben per poot één of drie hoeven. Dit zijn onder andere de neushoorns, tapirs en paarden. Bij de onevenhoevige hoefdieren zijn de tenen ontwikkelt tot één teen en vervolgens een hoef. Op dit moment heeft de andere tenen bij onder andere paarden, ezels en neushoorns nog rudimentair aanwezig.

De onevenhoevigen is een aanzienlijk kleinere groep dan de evenhoevigen en bestaan uit ongeveer 16 soorten vanuit 3 families (neushoorn, tapir, paardachtigen). De onevenhoevigen behoren tot middelgrote en grote dieren variërend van 200 – 400 centimeter en 275 kilo – 2.300 kg (2,3 ton).+