Onder de roofvogels worden twee ordes onder de vogels bedoeld. Deze twee ordes zijn de Falconidae en Accipitriformes.

Accipitriformes

Onder de Acciptitriofrmes vallen 4 families:

  • Havikachtigen (Accipitridae)
  • Gieren van de Nieuwe Wereld (Cathartidae)
  • Visarenden (Pandionidae)
  • Secretarisvogels (Sagittariidae)

Eén van de bekendste soorten Acciptitriofrmes is de Andescondor en valt onder de familie Gieren van de nieuwe wereld.

Falconidae

De Falconidae bestaat uit 1 familie de Valkachtigen en bestaat weer uit 18 verschillende geslachten.

  • Valkachtigen (Falconidae)