Hoendervogels

De hoendervogels (Galliformes) zijn een orde onder de vogels. Er vallen ongeveer 250 soorten onder de Hoendervogels en deze worden verdeeld in 5 families:

  • Familie: Sjakohoenders en hokko's (Cracidae)
  • Familie: Grootpoothoenders (Megapodiidae)
  • Familie: Parelhoenders (Numididae)
  • Familie: Tandkwartels (Odontophoridae)
  • Familie: Fazantachtigen (Phasianidae)

Een bekende hoendervogels die onder de familie Fanzantachtigen valt is de kip.