Afrikaanse maraboe

De Afrikaanse maraboe wetenschappelijk de Leptoptilos crumenifer valt onder de familie ooievaars en de klasse vogels. Dit dier kan in het wild tot 25 jaar oud worden en in gevangenschap tot 40 jaar.

Leefgebied

Zoals de naam al aangeeft komt de Afrikaanse Maraboe uit Afrika. Dit dier komt voor in een groot deel van Afrika ten zuiden van de Sahara. De Afrikaanse maraboe komt voor in verschillende gebieden zoals savanne, moerassen en meren. Ook zijn deze dieren te vinden van vuilnisbelten en vissersdorpen.

Kenmerken Afrikaanse maraboe

Op de foto’s is een Afrikaanse maraboe (in gevangenschap) te zien. Deze vogels heeft een kale kop en hangende krop met een lange gele snavel.. Het dier staat rechtop met een witte borst en grijze rug. De Afrikaanse maraboe heeft in ingetrokken kop, terwijl ooievaars dit juist niet hebben.

Spanwijdte vleugels

De spanwijdte van de vleugels is ongeveer 2,6 meter en kan maximaal 3,7 meter zijn (uitzonderingen). De Afrikaanse maraboe is tot 150 centimeter lang en weegt tot 9 kilo. Een vrouwtje is kleiner dan het mannetje.

Gedrag

In de meeste perioden blijft de Afrikaanse maraboe in groepen leven, behalve in het broedseizoen. De groepen bestaan uit wel 1.000 van deze vogels en er wordt gezamenlijk voedsel gezocht. De groepen Afrikaanse maraboes verblijven in de buurt van grotere zoogdieren, zodat er makkelijk prooien gegrepen kunnen worden zoals insecten. Ook in de buurt van gieren treft men deze dieren aan.

Voedsel

De Afrikaanse maraboe eet bijna alle soorten dieren zoals vissen, kikkers, muizen en sprinkhanen en lijken dan ook op de gieren.

Voortplanting

Nesten van de Afrikaanse maraboe worden gebouwd in bomen op 10 tot 30 meter hoogte en in veel gevallen in de buurt van dorpen en/of mensen. Het broeden gebeurt in kolonies van gemiddeld 20-60 stelletjes (maar dus ook tot meer dan duizend). Na 4 jaar is een Afrikaanse maraboe geslachtsrijp. Er worden 2 tot 4 eieren gelegd en deze komen na een broedtijd van 30 dagen hopelijk allen uit.