Wezel (Mustela nivalis)

Wat is een wezel?

Een wezel valt onder de klasse zoogdieren. Onder de klasse bevindt zich de orde roofdieren. Vanuit de roofdieren wordt de wezel onderverdeeld in de familie ‘marterachtigen’. De familie marterachtige bestaat naast de wezel, uit de bunzing, boommarter, steenmarter, das, hermelijn en dwergotters.

De wezel is een nachtjager maar ook overdag is de wezel te zien. Als er gevaar dreigt gaat de wezel op de achterpoten staan om te kijken en luisteren. Dit gedrag noemt men zekeren en komt bij meerdere soorten dieren voor.

Voedsel

De wezels zijn carnivoren en zijn dus vleeseters. Het voedsel bestaat uit gewervelde en ongewervelden dieren. De wezel is goed in het vangen van muizen. Daarnaast bestaat het voedsel van de wezel uit insecten, slakken, mollen, ratten, konijn, haas, kikkers en vogels.

Leefgebied

De wezel behoort tot de kleinste roofdieren van de wereld. De wezel komt voor in heel Europa met uitzondering van Ierland en IJsland. Naast Europa komen wezels voor in Afrika, Azië en Noord-Amerika.

Deze dieren komen in verschillende gebieden voor. Zowel in gebergten, bosranden, struikgewas maar ook in dorpen en steden. Overdag schuilen wezels in gangen van mollen of woelmuizen. Daarnaast schuilt een wezel ook wel tussen de wortels van bomen of onder stenen.

Kenmerken wezel

Hoe ziet een wezel eruit?

De Wezel is tussen de 17 en 23 centimeter lang en heeft een staart tussen de 4 en 7 centimeter lang. Een ondersoort van de wezel is de dwergezel en deze is minder dan 20 centimeter lang wordt. De vacht van de wezel is roodachtige bruin en de onderkant van de wezel is wit.

Voorplanting

De wezel heeft een draagtijd van 5 weken en meestal komen er 3 tot 7 jonge wezels ter wereld. In sommige gevallen kan het gaan tot 12 baby wezels. Er wordt tot 2 keer per jaar geworpen.

Na de geboorte zijn de wezels kaal en blind. Na 3 weken gaan de oogjes open. De moeder wezel zal de jonge wezels 6 tot 7 weken zogen. Bij gevaar zal de moeder alles doen om de jongen in veiligheid te brengen en worden de jongen versleept. De moeder leert de jongen jagen en de prooien doden.

  • Witte wezel
  • Eierwezel
  • Jonge wezel
  • Wezel gevaarlijk
  • Wezel in huis
  • Wezel baby
  • Schedel wezel