De Otter (Lutra lutra) wordt ook wel Visotter of Europese Otter genoemd. De mannetjes Otters leven solitair (alleen) en de vrouwtjes leven langere perioden met de jongen. Het zijn nachtdieren en overdag zitten ze verborgen tussen struiken of boomwortels.

Dierenrijk (taxonomische indeling)

De Otter ook wel Visotter of Europese Otter wordt ingedeeld onder het geslacht Lutra waar ook de soorten ‘Haarneusotter’ en ‘Japanse Otter’ zijn ingedeeld. Het geslacht Lutra valt onder de familie marterachtigen en deze familie onder de orde roofdieren. Alle roofdieren zijn zoogdieren (klasse binnen het dierenrijk). 

Een andere soort marterachtigen is de Dwergotter en komt voor in India en China. De Dwergotter valt niet onder het geslacht Lutra maar Aonyx.

Waar leeft de Otter?

De Otter komt voor in heel Europa, Azië en Noord-Afrika. In enkele gebieden in Europa komt de Otter niet voor zoals IJsland, Sicilië, Corsica, Kreta en Sardinië. De Otter komt ook voor in gebergten tot een hoogte van 2.500 meter. In Nederland en België is de Otter (beter bekend als de Visotter) zeldzaam. Over het algemeen kan gesteld worden dat de Otter zeldzaam is in Europa. De oorzaken van de lage aantallen Otters in Europa is de jacht van de mens op de Otter zoveel ter voorkomen van schade aan visnetten als voor de pels van de Otter. Daarnaast is veel water ook vervuild door de mens, waardoor de Otter steeds moeilijker kan overleven.

Waar vind je Otters?

De Otters zijn de helft van hun leven in het water. De Otters zijn dan ook vindbaar in trage wateren en moerassen.

Kenmerken

De vacht van de Otter is glad en heeft een dichte en gelige ondervacht die waterafstotend is. De Otter is geelbruin van kleur en de buik is zandkleurig. De Otters kunnen zowel goed op het land als in het water verblijven. Het lichaam is cilindervormig en de vacht is stug en glad, waardoor de Otter met relatief weinig weerstand door het water ‘vliegt’.

Poten

De poten van een Otter hebben zwemvliezen. Als de Otter zwemt dan worden de voorpootjes tegen het lichaam gehouden. Met de achterpoten kunnen Otters krachtig voortbewegen en maken daarbij ook gebruik van het achterlijf en staart. De poten en de staart zijn ook het ‘roer’ om te sturen tijdens het zwemmen. Op land wordt er gehuppeld of gedraafd. Bij gevaar gaan deze dieren in galop en worden er flinke sprongen gemaakt om te ontkomen.

Hoelang kan een otter onder water?

Tijdens het duiken worden de oor- en neusopeningen gesloten en kan de Otter alleen nog waarnemen met de ogen en voelen met de snorharen. Een Otter kan 6 tot 10 minuten onder water blijven.

Hoe groot is een otter?

De Otter is 65 tot 85 centimeter lang en heeft een staart van 30 tot 55 centimeter lang. Het gewicht van een mannetjes Otter ligt tussen de 6 en 16 kilo en van het vrouwtje tussen de 6 en 12 kilo. De lengte van het vrouwtje is ook wat korter dan het mannetje.

Wat eten otters?

Er wordt vaak gedacht dat Otters alleen Vis eten. Otters eten veel vis maar eten daarnaast Woelratten en Muskusratten. Ook worden er vogels zoals Eenden of Meerkoeten gegeten. Het komt ook voor de de Otter, reptielen en amfibieën eten. Als er weinig voedsel in de omgeving is, dan gaan otters een zwerftocht (foerageren) houden. In een nacht kan er dan wel 25 kilometer afgelegd worden.

Voortplanting

Tijdens de paartijd komen het mannetje en vrouwtje bij elkaar. Meestal vindt de paartijd plaats in het voorjaar maar er is geen sprake van een ranstijd (paartijd). De mannetjes proberen indruk te maken door trucjes en zwem kunstjes te doen en maken daarbij gebruik van de puntige staart. Het mannetje maakt soms ook een fluitend geluid.

Het nest wordt door het vrouwtje gemaakt aan de rand van de over in een hol. De uitgang van het nest komt uit onder water. De draagtijd wordt geschat op 9 weken. Er zijn ook deskundigen die de draagtijd op 9 tot 10 maanden schatten, zoals dit bij de Das, Steenmarter en Boommarter het geval is. Er worden 2 tot 4 blind geboren en na 4 tot 5 weken gaan de ogen open. Daarna gaat moeders met de jongen spelen in het water en op het land. Ook worden er hellingen gebruikt om vanaf te glijden.