Zadeljakhals (Canis mesomelas)

Deze dieren vallen onder de klasse zoogdieren, orde roofdieren, familie hondachtigen en het geslacht Canis.

De zadeljakhals komt voor in centraal en zuidelijk Afrika en is herkenbaar aan de zwarte vlek op zijn rug. De zadeljakhals jaagt op kalveren maar ook kleinere zoogdieren. Daarnaast kan het voedsel ook bestaan uit vogels, eieren, insecten en reptielen.