Coyote - Canis latrans

De coyote (Canis latrans) komt voor in Alaska en Midden-Amerika. De coyote wordt ook wel prairiewolf genoemd.

Deze dieren vallen onder de klasse zoogdieren, orde roofdieren, familie hondachtigen en het geslacht Canis.+

De coyote

Deze in Amerika levende roofdieren worden ook wel prairiewolven genoemd en zijn verwant aan de wolf. De populatie van coyotes is relatief groot, waardoor het dier de status ‘least concern’ heeft op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature. Overleven wordt hierdoor niet per sé makkelijker, want er wordt veel op deze hondachtigen gejaagd. In Texas mag men coyotes niet alleen neerhalen vanuit een helikopters, maar ook vanuit stille luchtballonnen zodat de dieren de schutters niet aan horen komen.

Aanpassingsvermogen

De coyote heeft een leefgebied wat zich uitstrekt van Noord- tot en met Midden-Amerika en komt vaak voor in verhalen en tradities van inheemse Amerikanen. Daarin zijn de hondachtigen slim en flexibel. Die eigenschappen blijken ook uit het aanpassingsvermogen van de dieren aan de leefomgeving. Vroeger kwamen ze alleen op de prairies en in woestijngebieden voor, maar tegenwoordig zwerven ze ook door de bergen en bossen van het gehele continent en ze komen zelfs voor in verstedelijkte gebieden.

Uiterlijk

De coyote is kleiner dan wolven en lijkt op de Duitse herder. Toch zijn er ook veel verschillen tussen de hondachtigen. Coyotes zijn slanker en hebben gele ogen, kleine poten, een rechte, wilde staart en brede, puntige oren. Ook onderling is er verschil: coyotes in het oosten zijn groter dan in het westen. Dit komt mogelijk door inmenging met de Canadese grijze wolf door de oostelijke roofdieren.

Voedsel

Als omnivoor eet de coyote alles wat hij kan vinden. Door zijn aanpassingsvermogen kan hij overleven op en profiteren van diverse voedselbronnen, ook in gebieden met veel mensen. Het dieet van de coyote bestaat voornamelijk uit muizen, konijnen, eekhoorns en kleine herten, maar ook een aantal vruchten en, indien beschikbaar in zijn leefomgeving, afval staan op het menu. Soms verorberen de dieren ook klein vee en kleine huisdieren. Dit levert enerzijds meer menselijke waarnemingen op, anderzijds meer conflicten. Vooral wanneer het dier het heeft voorzien op aan mensen toebehorende dieren of vee kan dit leiden tot een conflict.

Voortplanting

Coyotes leven alleen, samen of in een groep en zijn hierin flexibel. Een groep bestaat vaak uit een monogaam koppel met hun jongen. Nadat de welpjes in het voorjaar worden geboren, zorgen zowel de vader als de moeder voor welpen. Een worp kan uit 1 tot 12 welpen bestaan.