Muskusrat (Ondatra zibethicus)

In Nederland wordt de Muskusrat de Bisamrat genoemd. De Muskusrat valt onder de klasse zoogdieren en de orde knaagdieren. De Muskusratten worden onder de knaagdieren onderverdeeld in de familie Woelmuisachtigen. De Muskusrat is geen bever. De Muskusrat is kleiner dan de bever.

Historie

In 1905 is de Muskusrat in 3 paren overgebracht vanuit Noord-Amerika naar Europa. Deze dieren zijn vrijgelaten in Tsjechoslowakije ten zijde van Praag. De deskundigen denken dat de huidige Muskusratten afstammen van deze 6 die in 1905 uitgezet zijn in Europa. Er zijn inmiddels al honderdduizenden Muskusratten gedood in Nederland in verband met overlast.

Kenmerken Muskusrat

De Muskusratten zijn tot 40 centimeter lang en hebben een onbehaarde en platte staart tot 25 centimeter. Met een glanzende vacht en een bovenzijde donker en kastanjebruin en een kenmerkende dikke stompe kop. Kleine oortjes en oogjes en de voorpoten met 4 lange tenen. De achterpoten hebben 5 tenen en kleine zwemvliezen. Als de Muskusrat zwemt wordt er gebruik gemaakt van de staart en achterpoten en kan er door inwendige oren en de gladde vacht soepel voorbewogen worden en een aanzienlijke snelheid bereikt worden. Bij vijanden wordt er onderwater gezwommen en dit kan volgehouden worden over een lange afstand.

Leefgebied Muskusratten

De Muskusratten leven aan de oevers van kanalen en stilstaand water, sloten, rivieren, meren en stromende beken. Het zijn echte waterdieren. De voorkeur gaat uit naar een over met dichte beschutting. Ondanks het schuwe karakter is de omgeving van woningen mogelijk.

Er worden gangen gegraven en holen. Muskusratten die in de omgeving van dijken kunnen regelmatig verzakkingen veroorzaken en daardoor is het vangen of doden van de dieren ook noodzakelijk. Als er een nest wordt gemaakt is dit doorgaans boven het waterniveau.

Voorplanting

Voorbronst vindt plaats in januari of februari en in maart en april is het paartijd. De voortplanting vindt plaats van het voorjaar tot in de herfst. Verder naar het zuiden van Europa vindt de voortplanting het hele jaar plaats. Na een draagtijd van 4 weken worden er gemiddeld 5-7 jongen geboren. De jonge Muskusratjes zijn naakt en blind en na 11 dagen gaan de oogjes open. Een periode van 3 tot 4 weken wordt er gezoogd en na een kortere periode wordt er ook al plantaardig voedsel gegeven aan de jongen. Een Muskusrat kan in hetzelfde jaar van de geboorte al voortplanten en er kunnen 3 tot 4 worpen per jaar plaatsvinden. De populatie kan dan ook snel toenemen.