Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

De Dwergvleermuis is de kleinste voorkomendesoort onder de vleermuizen in Nederland. De dwergvleermuis is een aantal keer waargenomen in België. Er zijn verschillende soorten dwergvleermuizen en het verschil is het leefgebied van de zoogdieren.

  • Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) = Nederland en België
  • Kleine dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) = Midden Europa
  • Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) = Oost Europa en Azië
  • Kuhls dwergvleermuis (Pipistrellus kuhlii) = Zuid Europa

Gedrag dwergvleermuis

De dwergvleermuizen leven alleen maar soms ook in kolonies van honderden aantallen.

De dwergvleermuis is vindbaar onder daken, op zolders en in holle bomen. Deze vleermuisjes slapen overdag en hangen aan de pootjes op de kop. In de avondschemer gaat de dwergvleermuis op jacht en verlaat het vleermuisje zijn schuilplaats. De dwergvleermuis vliegt in een zigzag patroon. Deze dieren vliegen regelmatig bij lantaarnpalen of tussen de bomen door. Daarnaast kan de dwergvliesmuis ook laag over het water vliegen om te drinken door zijn bek net onder water te houden, zoals dit ook door de zwaluw wordt gedaan. Relatief laat in het najaar beginnen de dwergvleermuizen aan een winterslaap. Dit wordt in droge en beschutte plekken gedaan, zoals zolders of kelders.

Voedsel

De dwergvleesmuis jaagt met zijn brede bek continue op insecten. Als de prooi gemist wordt, dan wordt de staart gebruikt om de prooi tegen te houden en alsnog in de bek te krijgen. Meestal wordt de prooi in de lucht gegeten maar het kan ook voorkomen dat de prooi meegenomen wordt naar de schuilplaats om daar vervolgens gegeten te worden.

Voortplanting

De mannetjes en vrouwtjes dwergvleermuizen komen bij elkaar om te paren maar er vindt geen echte paring plaats. De bevruchting vindt plaats in het najaar in de schuilplaats. De bevruchting vindt niet direct plaats maar is vertraagd, doordat het vrouwtje het zaad bij zich houdt tot het moment dat de eicel uit de eierstrook treedt (de ovulatie). Na een draagtijd van 44 dagen worden meestal 2 jongen geboren in de kraamkamers. De jongen verblijven in deze kraamkamers om ongeveer 3 weken gezoogd te worden.

Bedreigd

De dwergvleesmuis is een bedreigd diersoort. Dit is veroorzaakt doordat er veel insecticiden worden gesproeid en dus minder voedsel beschikbaar is. Daarnaast worden ook de leefomgevingen zoals zolders en kelders beter afgesloten, waardoor er minder ruimte is om te schuilen. De deskundigen geven aan dat de kans groot is dat de dwergvleermuis in bepaalde gebieden op korte termijn niet meer voorkomt.

Lees over andere vleermuizen of zoogdieren.