Withandgibbon

Withandgibbons worden kort voor zonsopgang actief en begroeten de dag met een luide tweezang van mannetje en vrouwtje. Het vrouwtje begint met een luid geblèr dat nog aanzwelt en dan wegebt, waarna het mannetjes inspringt met eenvoudiger, meer trillend gehuil. Zo’n duet duurt 15 – 20 seconden en wordt wel een kwartier of langer steeds herhaald. De rest van de dag zijn gibbons meestal bezig voedsel te zoeken en te eten.

Net als bij andere gibbonsoorten bestaat ook het dieet van de withandgibbon voor de helft uit vruchten en voor het overige uit bladen, bloemen en insecten. De gibbons vervullen een belangrijke rol als zaadverspreiders, omdat ze bijna alle zaden doorslikken die ze binnenkrijgen. Vruchtensoorten met een taaie of harde schil zijn daarom bijna volledig afhankelijk van gibbons voor de verspreiding van de zaden.

Ongeveer een kwartier per dag wordt besteed aan het vlooien. ’s Nachts rusten ze meestal in de bomen. Van de withandgibbon werd gedacht dat hij monogame huwelijken voor het leven sloot, maar uit recent onderzoek blijkt dat ook seriële monogamie voorkomt (met wisselende partners), en zelfs polygamie. Elk paar of groepje verdedigt een territorium. De draagtijd is 7 – 8 maanden; het enige jong wordt 18 maanden gezoogd en wordt op 9-jarige leeftijd volwassen. Gibbons kunnen 25 – 30 jaar oud worden. Ze worden vooral bedreigd door ontbossing en bejaging.

Withandgibbon

Withandgibbons slingeren zich aan hun armen van tak naar tak, een efficiënte wijze van voortbeweging die brachiatie wordt genoemd; op die manier gaat weinig impulsmoment verloren. Op het hoogste punt van hun zwaai laten ze de tak los en strekken een hand uit naar de volgende, soms wel 3 meter verderop; afstanden kunnen de withandgibbons uitstekend inschatten dankzij hun voorwaarts gerichte ogen. De kleine duim zit ver naar achteren, bijna aan de pols, en de vingers werken als haken. De apen hebben handen en voeten met onbehaarde, leerachtige handpalmen, resp. voetzolen, die een goede houvast geven. Bij de withandgibbon zijn de armen circa 40% langer dan hun benen. Dankzij hun opponeerbare grote teen (met grijpfunctie) kunnen ze rechtop over takken lopen. Gibbons hebben een zwarte huid met wit haar rond het gelaat en op handen en voeten. De rest van de vacht varieert per individu, van effen roomwit via rood en bruin tot bijna zwart.

HUIDIGE PROBLEMEN VAN DE WITHANDGIBBON

Helaas is de withandgibbon op dit moment een bedreigde diersoort. Bijna alle apen, inclusief de withandgibbon, zullen over twintig jaar zijn uitgestorven. Mensen moeten meer doen om hen te beschermen tegen de jacht en het verwoesten van hun habitat. De oorzaak van zijn bedreiging komt vooral door de jacht op de aap voor het vlees en de illegale handel in huisdieren. Verder wordt zijn leefgebied omgezet naar landbouwgebied, ecotoerisme, bosbranden, illegale houtkap en wegenbouw.

Wil jij zelf deze gibbon eens van dichtbij bewonderen? De withandgibbon is te vinden in Wildlands!