Springtamarins (Callimico)

Springtamarins behoren tot de klimaapjes en zijn primaten.