Blobvis

De blobvis (Psychrolutes marcidus) behoort tot de klasse van de beenvisachtigen welke op grote diepte in de zee leeft. Boven water lijkt de blobvis op een hoopje gelei wat hem de titel van lelijkste dier ter wereld heeft opgeleverd.

Waar leeft de blobvis?

De blobvis leeft voornamelijk bij de Australische kust en bij de kust van Nieuw-Zeeland en Tasmanië. Hij leeft op een diepte van wel 600 tot 1200 meter. De blobvis is dan ook volledig aangepast aan een leven onder hoge druk daar op deze diepten de druk wel 120 keer hoger is dan de atmosferische druk boven water. De blobvis kan dus niet leven in laag water wat hem tot een erg moeilijk te spotten en weinig gekend zeedier maakt.

Eigenschappen van de blobvis

Een blobvis heeft omdat hij zo diep in de zee leeft en anders dan de meeste andere vissoorten geen zwemblaas. Een zwemblaas stelt vissen in staat om hun massadichtheid aan te passen en alzo soepel en zonder al te veel inspanningen te moeten leveren op een bepaalde diepte te blijven zwemmen. Op de diepte waarop blobvissen leven, zou een zwemblaas niet efficiënt kunnen functioneren. Een blobvis is dus geen soepele zwemmer. Hij laat zich eigenlijk gewoon meezweven door het stromende water. De geleiachtige morfologie van het dier vergemakkelijkt dit meezweven. Tijdens het zweven opent de blobvis af en toe de mond om alzo voorbij zwevend voedsel tot zich te nemen. De blobvis is een carnivoor die zich voornamelijk met zeedieren voedt waaronder schaaldieren, kreeftachtigen en zee-egels. Omdat hij weinig op eigen kracht beweegt en dus maar weinig energie verbruikt, eet een blobvis echter heel weinig. Een blobvis heeft dus zelden tot nooit last van voedselschaarste

Het uitzicht van een blobvis

De blobvis werd door ‘The Ugly Animal Preservation Society’ uitgeroepen tot het lelijkste dier ter wereld. Eigenlijk is deze titel volledig onterecht daar de blobvis er in zijn leefomgeving eigenlijk gewoon uitziet zoals elke andere vis. Boven water ziet hij er, door het grote drukverschil, echter wel erg slap en vreemd uit. De blobvis is grijs tot paarsachtig van kleur en hij wordt ongeveer 30 cm lang en 9 kg zwaar. Een blobvis kan tot wel 130 jaar oud worden.

De voorplanting

Er is maar weinig gekend over de voortplanting van de blobvis. Dit is te begrijpen daar deze dieren heel diep in de zee leven en dus erg weinig in hun normale leefomgeving kunnen worden waargenomen en onderzocht. Geweten is wel dat zowel de mannetjes als de vrouwtjes eieren kunnen leggen, wel 100000 eieren in 1 keer, en dat ze beiden hun eieren goed weten te beschermen.