De paradijsvogel

De paradijsvogel (Paradisaeidae), horende tot de orde van de zangvogels, is een meestal in het oog springende en kleurrijke vogel . Excentriekelingen die lekker in hun vel zitten, worden dan ook vaak en niet zonder reden als paradijsvogels bestempeld.

De leefwijze van de paradijsvogel

De paradijsvogel is vooral te vinden in Nieuw-Guinea, op de omliggende eilanden en in het noordoosten van Australië. Ook op de Molukken is de paradijsvogel te spotten. Een paradijsvogel behoort tot een familie van wel 42 soorten vogels waaronder De Grote, de Kleine, de Rode, de Goldie's en de Ragi's paradijsvogel.

Een mannelijke paradijsvogel leeft doorgaans alleen. Alleen tijdens de paringstijd gaat een paradijsvogel op zoek naar een vrouwtje. Met zijn baltsgedrag waaronder zijn harde lokroep weet hij de geïnteresseerde vrouwtjes rond zich heen te verzamelen. Het enige wat hem dan nog te doen staat, is er eentje uit te kiezen en over te gaan tot de paring.

Typisch paradijsvogels

Geen enkele paradijsvogel is hetzelfde. Bij de meeste paradijsvogelsoorten zijn de mannetjes voorzien van een opvallend verenkleed waarmee ze pronken om een vrouwtje voor zich te winnen. De mannetjes zijn niet trouw aan 1 vrouwtje en paren tijdens het voortplantingsseizoen meestal met meerdere vrouwtjes. Dit resulteert in een grote concurrentiestrijd tussen de mannetjes waarbij het aangeboren en opvallend baltsgedrag dus goed van pas komt. De mannetjes met het meest opvallende uiterlijk, de luidste lokroep, het meest dominante gedrag en de beste danscapaciteiten zullen de meeste kans hebben om een vrouwtje voor zich te winnen.

Er bestaan echter ook paradijsvogelsoorten waarbij de mannetjes een minder opvallend uiterlijk hebben. Bij deze soorten zijn de mannetjes en vrouwtjes minder van elkaar te onderscheiden. Het baltsgedrag bij deze soorten is dan ook minder uitgesproken en deze mannetjes zijn meestal, in tegenstelling tot de meer opvallende soorten, wel monogaam.

Het uitzicht van een paradijsvogel

De mannelijke vogels hebben een verenkleed dat varieert van erg fel tot vrij neutraal. Sommige mannetjes springen er met hun felrode, kanariegele en knalblauwe veren wel echt uit.

Paradijsvogels zijn stevig gebouwd, hebben een zware snavel en zijn voorzien van sterke poten en tenen. Een paradijsvogel kan 12 tot 35 cm groot worden. Hun grootte is vergelijkbaar met deze van een spreeuw of een kraai. Paradijsvogels lijken echter veel groter dankzij hun uitgesproken vederdracht. Afhankelijk van de grootte, kan een paradijsvogel een gewicht tussen de 50 g en de 430 g bereiken. Een paradijsvogel wordt gemiddeld 15 tot 25 jaar oud.

Dat de paradijsvogel zo’n mooie vogel is, wordt toegeschreven aan biologische evolutie. Dankzij de onderlinge competitie tussen de mannetjes waarbij de mooiste exemplaren meer kans kregen om te paren, ontstonden er steeds meer mooiere en opvallendere paradijsvogels.