De kakapo (Strigops habroptila) behoort tot de familie van de papegaaiachtigen. Hij komt alleen voor in Nieuw-Zeeland wat de kakapo tot een erg zeldzaam dier maakt. Door zijn grote maar vooral zware gestalte komt deze papegaai nogal klunzig over en is hij niet in staat om te vliegen.

Waar leeft de kakapo?

Kakapo’s zijn alleen te vinden in Nieuw-Zeeland waar ze oorspronkelijk in loofbossen in de bergen leefden. Deze vogels waren vooral te spotten aan de westelijke kant van het Zuidereiland en kwamen veel minder vaak voor op het Noordereiland. Ook op de hellingen van Fjordland werd de kakapo vaak waargenomen. Hun aantal nam echter zienderogen af en deze dieren raakten met uitsterven bedreigd. Dit was vooral te wijten aan de introductie door de mens van predatoren zoals honden, katten, knaagdieren en marters.

Leefwijze van de kakapo

De kakapo wordt vaak als een domme vogel aanzien. Dit komt omdat hij erg onhandig overkomt. Omdat hij zo zwaar is, kan een kakapo niet vliegen. Bovendien wandelt hij recht op zijn vijand af waardoor hij meestal een makkelijke prooi is voor predatoren. De kakapo heeft daarenboven een heel specifieke voorkeur wat voedsel betreft. Het is een herbivoor die zich voornamelijk voedt met een bessoort die slechts om de vier jaar in voldoende mate te vinden is. Hierdoor is het voor de kakapo heel moeilijk om aan zijn voedingsbehoeften te voldoen. Een kakapo leeft voornamelijk ’s nachts. Overdag is hij vooral zittend in een boom te vinden want ondanks hij niet kan vliegen, is het wel een goede klimmer. Zijn vleugels stellen hem in staat om het evenwicht te bewaren en ze vormen als het ware een parachute bij het uit een boom springen.

Zo ziet de kakapo eruit

De Kakapo heeft een geelgroen verenkleed en heeft korte, ronde vleugels. Hij wordt 50 tot 63 cm groot. Deze papegaaisoort is met 3,5 kilo de zwaarste ter wereld. Door zijn zware gestalte is de kakapo niet in staat om te vliegen. Alhoewel de kakapo tot de familie van de papegaaiachtigen behoort, heeft hij eerder de trekken van een uil, dit mede door zijn opvallende snorharen. Een kakapo kan een leeftijd van 90 jaar bereiken wat hem tot één van de oudste vogelsoorten maakt.

De kakapo, een bedreigde diersoort

In het jaar 1977 waren er nog 18 kakapo’s in leven en was de soort dus zo goed als helemaal uitgestorven. Inmiddels is de populatie dankzij de wetenschap weer wat toegenomen. Ondertussen zijn er terug ongeveer 142 volwassen dieren en 72 kuikens. Ondanks deze verbetering wordt de kakapo nog steeds met uitsterven bedreigd. Bovendien hebben deze vogels vandaag ook nog eens te kampen met een schimmelinfectie waartegen een medische behandeling noodzakelijk is. Nieuw-Zeeland doet er echter alles aan om de kakapo te beschermen en ervoor te zorgen dat hij niet uitsterft.