Spreekbeurt Krokodil

Deze reptielen weten het namelijk al zo’n 85 miljoen (!) jaar uit te houden op deze planeet en de verre voorouders zijn nóg ouder. Helaas wordt het voortbestaan van de krokodil sinds de twintigste eeuw bedreigd. Mensen maken jacht op de dieren. Soms uit angst, maar vaker vanwege het vlees en de huid. Krokodillenleer is een populair en kostbaar materiaal voor tassen, schoenen en accessoires. Gelukkig is de jacht op krokodillen in steeds meer landen verboden, want krokodillen zijn erg belangrijk voor een gezond ecosysteem!

Hoe ziet een krokodil eruit?

Je weet waarschijnlijk wel in grote lijnen hoe een krokodil eruit ziet. Ze hebben een grote bek met veel tanden, een ruwe huid die bestaat uit schubben en beenplaatjes, een schutkleur, een zwaar pantser op de rug en staart, korte pootjes en een lange zwiepstaart.

Door hun lichaamsbouw kunnen krokodillen niet achteruit lopen, maar wel snel rennen. Normaal gesproken sleept een krokodil zich op zijn buik voort, maar tijdens een sprintje gaat hij hoger op zijn poten staan en kan hij ineens veel sneller vooruitkomen. Dit trucje heeft de krokodil overgehouden van zijn verre voorouders die snelle landroofdieren waren.

Hoe herken je een krokodil?

De orde krokodilachtigen bestaat niet alleen uit krokodillen. Ook gavialen, alligators en kaaimannen behoren tot deze groep en hebben een vergelijkbare lichaamsbouw. Hoe weet je dan of het om een krokodil gaat of bijvoorbeeld een kaaiman?

De echte krokodil herken je aan zijn tanden en dan vooral als de bek gesloten is. Bij kaaimannen en alligators zie dan namelijk geen tanden zitten terwijl bij de krokodil vooral enkele grote tanden van zowel de bovenkaak als de onderkaak te zien zijn. Bij gavialen zijn juist weer alle tanden te zien. Dus: gesloten bek en géén tanden is een alligator of kaaiman, álle tanden is een gaviaal en als er slechts een paar tanden zichtbaar zijn, dan heb je te maken met een krokodil!

Wat is het verschil tussen een krokodil en een alligator?

De bekendste krokodilachtigen zijn de echte krokodillen en de alligators. Zo op het eerste oog lijken ze erg op elkaar, maar er zijn een paar verschillen. Zoals we hierboven al zagen, zijn de tanden het grootste verschil. Maar ook de snuit van de alligator is anders. Deze is ronder en breder dan de spitse snuit van een krokodil. Door deze bredere snuit hebben alligators meer kracht in hun kaken en kunnen ze bijvoorbeeld het pantser van een schildpad kraken. Schildpadden staan dan ook vaak op het menu van de alligator terwijl de krokodil liever vissen of zoogdieren eet.

Alligators hebben ook vaak een donkerdere huid dan krokodillen. De alligator is zwartgrijs, terwijl de krokodil meer groenbruin is. Krokodillen worden ook groter, zwaarder en leven langer dan alligators. Tot slot hebben alligators zwemvliezen tussen de poten en krokodillen niet. Deze laatsten hebben weer een gekartelde rand achter hun poten en die heeft de alligator niet.

Wat voor soorten krokodillen zijn er?

De familie echte krokodillen (Crocodylinae) bestaat uit 13 soorten in het geslacht Crocodylus, 1 soort in het geslacht Mecistops en 1 soort in het geslacht Osteolaemus. Enkele soorten echte krokodillen zijn al uitgestorven. Bekende soorten krokodillen zijn de zeekrokodil (Crocodylus porosus),de moeras- of Indische krokodil (Crocodylus palustris) en de Nijlkrokodil (Crocodylus niloticus, ook wel bekend als de Afrikaanse krokodil). In dierenparken zie je vaak de wat kleinere breedvoorhoofdkrokodil: de enige soort binnen het geslacht Osteolaemus.

Hou oud wordt een krokodil?

Een volwassen krokodil kan wel 70 jaar oud worden. Maar er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen! Op 17 januari 2022 blies Henry, een nijlkrokodil die leeft in Conservation Park Crocsworld in Zuid-Afrika, maar liefst 121 kaarsjes uit!

Helaas worden niet alle krokodillen zo oud. Veel jonge krokodillen sneuvelen al in hun eerste levensjaren omdat ze dan nog erg kwetsbaar zijn voor natuurlijke vijanden. Niet voor niets zijn veel vrouwtjes krokodillen zorgzame moeders die hun kroost lang beschermen.

Waar leven krokodillen?

Krokodillen leven vooral rondom de evenaar: in de tropische gebieden van Afrika, Azië, Australië en Amerika. Ze leven altijd in waterrijk gebied zoals moerassen, meren en riviermondingen. Op de zoutwaterkrokodil na leven alle krokodillen in zoet water. Ze kunnen vaak wel kortdurend wat zout of brak (half zout, half zoet) water verdragen.

Hoe groot wordt een krokodil?

De grootste krokodil is de zee- of zoutwaterkrokodil. De grootste zeekrokodil die ooit gevangen werd, was 6 meter 40 lang en woog meer dan duizend kilo!

De breedvoorhoofdkrokodil is de kleinste van de echte krokodillen en wordt daarom ook wel dwergkrokodil genoemd. Vergeleken met de zeekrokodil is het een ‘kleintje’ maar toch wordt hij nog zo’n 1,5 meter groot. Gemiddeld is een kind onder de tien jaar kleiner!

Waarom zijn krokodillen gevaarlijk?

Krokodillen zijn zeer agressieve dieren die zonder twijfel aanvallen als een dier of mens in de buurt komt. Dankzij zijn camouflagekleuren kun je een krokodil makkelijk over het hoofd zien waarna hij onverwacht ineens razendsnel aanvalt. Met zijn krachtige kaken en vlijmscherpe tanden is het dan logisch dat de krokodil in de top 10 van dodelijkste dieren voor mensen staat. Per jaar worden honderden mensen gedood of gewond tijdens een aanval door een krokodil. Oppassen dus!

Wat eet een krokodil?

Krokodillen zijn roofdieren: ze jagen vooral op vis, maar ook op landdieren. Met hun camouflagekleuren wachten ze geduldig in of bij het water tot er een prooi in de buurt komt of dichtbij genoeg is om te besluipen.

De nijlkrokodil bijvoorbeeld kruipt ongezien naar zijn prooi toe en pakt deze stevig vast met zijn kaken. Vervolgens sleept hij het slachtoffer naar het water om hem te verdrinken. Het vlees wordt aan stukken gescheurd omdat een krokodil geen kiezen heeft waarmee hij kan kauwen. Dit doet hij met een zogenoemde ‘death roll’: hij draait zijn volledige lichaam (maximaal zo’n zes meter lang) om zijn prooi heen en scheurt zo de stukken vlees van het dier af. Dat klinkt gruwelijk, maar is wél effectief. De nijlkrokodil kan op die manier namelijk zelfs grote prooien zoals buffels, zebra’s en nijlpaarden verorberen!

Hoeveel tanden heeft een krokodil?

De meeste krokodilachtigen hebben tussen de 66 tot 84 tanden. Deze zijn vlijmscherp en groeien opnieuw aan als de krokodil er een verliest. Bijvoorbeeld tijdens het vangen en scheuren van zijn prooi. In zijn hele leven verslijt een krokodil wel 3000 tanden!

Om zijn tanden schoon te houden, heeft de krokodil een bijzondere bondgenoot: de krokodilvogel of krokodilwachter. Althans... Dat wordt vaak beweerd. De meeste dieren komen niet graag in de buurt van de bek van een nijlkrokodil, maar deze vogeltjes zouden met rust worden gelaten als ze etensresten en parasieten tussen de tanden van de krokodil vandaan pikken, als een soort levende tandenstokers. Het zou best mogelijk kunnen zijn, aldus wetenschappers, maar vooralsnog is het bewijs nog niet geleverd in de vorm van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s. Wel is inmiddels duidelijk dat de krokodilwachters nijlkrokodillen waarschuwen bij naderend gevaar.

Hoe lang kan een krokodil zonder eten?

Reptielen staan er om bekend dat ze grote prooien kunnen verslinden, maar dan ook tijdenlang zonder voedsel kunnen. Dit komt doordat ze koudbloedig zijn: hun lichaam heeft niet veel energie nodig om zichzelf op temperatuur te houden. Dat geldt voor de krokodil ook. Grotere exemplaren kunnen langere tijd zonder voedsel. Soms wel twee jaar lang! Dit komt door hun koudbloedigheid, maar ook doordat ze alle voedzame delen van hun prooi opeten. Dankzij een grote hoeveelheid maagzuur in de buik worden zelfs hoeven, botten en huid verteerd. Geen voedingsstofje wordt verspild en daardoor kan de krokodil zelfs tijdens grote voedselschaarste lang overleven.

Is een krokodil snel?

Krokodillen zijn supersnel en wendbaar. Vooral in het water zijn ze erg behendig en rap. Ze bewegen zich voort door hun staart heen en weer te bewegen. Een nijlkrokodil kan op die manier wel 30 kilometer per uur halen!

Heeft een krokodil oren?

Je ziet ze niet, maar een krokodil heeft absoluut oren. Deze zitten vlak achter de ogen en worden afgedekt door een grote schub. De oren liggen boven op de kop, zodat ze niet onder water komen als de krokodil stil in het water ligt te wachten op een prooi. Ook de neusgaten en ogen blijven boven water.

Kan een krokodil goed zien onder water?

Zodra hij onder water gaat, komt er een soort vliesje over zijn ogen heen. Hierdoor zijn de ogen goed beschermd en kan hij toch goed zien. Bij de neusgaten gebeurt ook iets: die worden afgesloten zodra de krokodil onder water duikt. Op die manier hoeft hij zich niet druk te maken over water in zijn neus tijdens de jacht. Handig!

Hoe worden jonge krokodillen geboren?

Krokodillen leggen hun eieren in de buurt van het water. Afhankelijk van de soort tien tot honderd eieren in een nest van bladeren of een berg modder. Sommige krokodillen maken een nest in de grond. Ze zien er net zo gevaarlijk uit als de mannetjes, maar moederkrokodillen zijn eigenlijk erg lief voor hun jongen. Ze bewaken de eieren tot ze uitkomen en blijven ook daarna nog enkele maanden bij de jongen om ze te beschermen tegen gevaar. Want geloof het of niet, maar in hun eerste levensjaren hebben krokodillen hebben veel natuurlijke vijanden. De tocht van het nest naar het water hoeft de babykrokodil trouwens niet zelf af te leggen: de moeder neemt haar kleintjes in de bek om ze veilig te verplaatsen.

Is een krokodil een reptiel?

Ja, krokodillen behoren tot de groep reptielen. Daardoor hebben ze een aantal kenmerken gemeen met andere reptielen zoals schildpadden, hagedissen en natuurlijk de uitgestorven dinosaurussen. Zo hebben ze allen een geschubde huid die vervelt om zich te vernieuwen en zijn ook krokodillen koudbloedig. Dit betekent dat ze de zon nodig hebben om zich op te warmen.

Wie was de voorouder van de krokodil?

In het Trias tijdperk (ruim 200 miljoen jaar geleden) ontstond een belangrijke groep reptielen waaruit aan de ene kant de vogels en de dinosauriërs voortkwamen en - via een andere tak - uiteindelijk de krokodillen. Er is dus een verwantschap tussen dino’s, vogels en krokodillen maar krokodillen zijn niet de laatste overgebleven dinosaurussen zoals wel eens beweerd wordt. Wél is het zo dat de krokodil door deze verre voorouders meer overeenkomsten in zijn DNA heeft met vogels dan met bijvoorbeeld een hagedis.

Eén van de bekendste prehistorische krokodillen is Sarcosuchus imperator. Deze grote jongen wordt ook wel ‘supercroc’ genoemd en is tot op de dag van vandaag een van de grootste krokodilachtige reptielen die ooit heeft geleefd. Sarcosuchus leefde zo’n 112 miljoen jaar geleden in Afrika en Zuid-Amerika en kon wel 11 meter lang worden. Hij is daarmee een keer zo groot als de nu grootste krokodil op aarde: de zeekrokodil. Sarcosuchus was een tijdgenoot van de dinosaurussen en had deze waarschijnlijk ook op het menu staan.

Hoe praten krokodillen met elkaar?

Krokodillen zijn niet zulke ‘praters’, maar onderling kunnen ze wel communiceren. Vooral tussen de jongen en hun moeder is er veel contact. Babykrokodillen kunnen een geluid maken, waarna hun moeder meteen komt aanrennen, maar andersom roept moeder haar jongen ook als ze vindt dat ze bij haar moeten komen. De communicatie is vooral bedoeld om de jongen te beschermen. Volwassen krokodillen grommen voornamelijk naar elkaar.

Hoe lang kan een krokodil onder water blijven?

Afhankelijk van hoe actief hij is, kan een krokodil wel een uur onder water blijven op zoek naar voedsel. Als hij zich rustig houdt, kan dit zelfs oplopen naar twee uur en als het water dan ook nog eens koel is, kan deze tijd bij sommige soorten zelfs oplopen tot acht uur!

Wat zijn krokodillenboerderijen?

De eerste krokodillenboerderijen waren bedoeld om krokodillen tentoon te stellen aan een groot publiek. Toen steeds meer krokodillen bedreigd werden of zelfs uitstierven door de jacht gingen deze ‘crocfarms’ zich toeleggen op het fokken en grootbrengen van krokodillen voor hun leer en vlees. In de landen waar krokodillen van nature voorkomen wordt krokodillenvlees namelijk regelmatig gegeten. Hoewel het vlees en leer dus nog steeds verhandeld worden, komt een groot deel van de inkomsten overigens nog wel binnen via toerisme. Al met al zijn veel dierenrechtenorganisaties het niet eens met de krokodillenboerderijen: zij vinden dat veel van deze bedrijven wreed omgaan met de dieren.